Ulti Clocks content

Про нас

 

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДІЇ:

Громадська організація «Всеукраїнська Демократична дія» – юридична особа, діє на підставі Статуту, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 18 квітня 2000 року, із внесеними змінами до Статуту від 11 серпня 2016 року.

Код ЄДРПОУ - 21715200. Рішення №219/26-55- 12-03 від 22.09.2016р. про присвоєння ознаки неприбуткової організації - 0032. Основний вид економічної діяльності: 94.99 «Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.»

Форма власності – колективна.

Організаційно-правова форма – громадська організація.

ГО «Демократична дія» має рахунки в банках, виступає учасником цивільно-правових відносин, має бланки, печатки, штампи, власну символіку.

Для виконання статутних завдань ГО «Демократична дія» може вступати в союзи, спілки, асоціації з іншими громадськими організаціями та укладати відповідні угоди.

 

МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння розвитку демократичних перетворень і толерантності в суспільстві, сприяння інтеграції України в світову спільноту, підтримка розвитку демократії та верховенства закону, захисту прав людини, боротьба з корупцією, зміцнення конституційних свобод і гарантій, досягнення соціальної справедливості та соціального партнерства, реалізація політики гендерної рівності, національної і громадянської злагоди.

Діяльність організації спрямована на розвиток громадянського суспільства в Україні, публічної дипломатії, допомога ВПО, співпраця з міжнародними організаціями,поширення європейського досвіду, стандартів і практик в Україні, формування громадської думки щодо побудови правової держави, розвиток нових соціальних медіа,популяризація в Україні європейських освітніх, наукових, молодіжних, культурних програм.

Демократична дія є членом Української національної Платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

Членство в ВГО «Демократична дія» є індивідуальним та колективним. Індивідуальним членом може бути кожна особа, яка дотримується вимог Статуту та бере участь у діяльності організації. Прийом індивідуальних членів організації здійснюється на підставі індивідуальної письмової заяви та реєстрації у регіональній організації.

Колективними членами (учасниками) організації можуть бути громадські організації і колективи підприємств, установ, організацій мета та завдання яких не суперечать зазначеним у Статуті положенням.

Прийом до колективних членів громадських організацій, що мають місцевий статус, відбувається за рішенням керівного органу відповідного регіонального відділення організації на підставі офіційної заяви від відповідного органу колективного члена.

Прийом громадських організацій, що мають всеукраїнський статус, до колективних членів організації здійснюється за рішенням Президії організації на підставі офіційної заяви відповідного органу колективного члена.

 

МІСІЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДІЇ:

· Активізація широкого громадського руху за європейську інтеграцію України, захист свободи слова та основоположних прав людини.

· Сприяння набуттю повноправного членства України в ЄС, що дає можливість використовувати увесь політичний, економічний і технічний потенціал ЄС, а також брати активну участь у його подальшому реформуванні.

 

ЗАВДАННЯ:

· Формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу та поширення знань.

· Сприяння імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

· Сприяння становленню України як демократичної, правової, соціальної європейської держави.

· Сприяння розвитку громадянського суспільства.

· Розширення і поглиблення співпраці з громадськими організаціями в країнах Східного Партнерства на двосторонній основі.

· Створення майданчиків для суспільної комунікації.

· Зміцнення потенціалу національної безпеки та підтримка безпечності суспільного середовища, протидія новітнім викликам (деокупація Криму, реінтеграція Донбасу).

· Промоція європейської та євроатлантичної інтеграції.

· Забезпечення гендерної рівності.

· Протидія інформаційній та гібридній війні.

· Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО).


НАШІ ЦІННОСТІ:

· Демократичний суспільний устрій.

· Активне громадянське суспільство.

· Європейська інтеграція.

· Відкритість і прозорість.

· Безпека і стабільність.

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

· Організація та проведення фокус-груп, експертних опитувань.

· Адвокатування.

· Організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків (круглі столи, конференції).

· Навчання (тренінги, семінари, лекції).

· Інформування та консультації.

· Прес-заходи, надання коментарів для ЗМІ.

 

© “Демократична дія” - всеукраїнська громадська організація — всі права захищені