Сьогодні світ зближується, пріоритети за відкритим суспільством, за вільним обміном інформацією та досвідом. Є більша вірогідність того, що відкриті розвинуті громадянські суспільства, які слідують демократії ніколи не розпочнуть між собою військовий конфлікт та недружні дії, а будуть вирішувати всі проблеми, що виникатимуть – мирним, дипломатичним шляхом.

ГО “ Всеукраїнська Демократична дія”

Громадська організація “Всеукраїнська Демократична дія” створена в 1998 році як незалежна неприбуткова структура.
Метою організації є сприяння розвитку демократичних перетворень та толерантності в суспільстві, розвиток ринкової економіки, сприяння інтеграції України у світове співтовариство, підтримка розвитку демократії та верховенства закону, захист прав людини, боротьба з корупцією, зміцнення конституційних свобод та гарантій, досягнення соціальної справедливості та соціального партнерства, реалізацію політики гендерної рівності, національної та громадянської злагоди, розвиток громадянського суспільства в Україні, розвиток публічної дипломатії, співпраця з міжнародними організаціями, поширення європейського досвіду, стандартів і практик в Україні, формування громадської думки щодо побудови правової держави, розвиток нових соціальних медіа, популяризація в Україні в європейських освітніх, наукових, молодіжних, культурних програм.

Демократична дія через просвітницьку діяльність, інформування, навчання сприяє традиційним сферам захисту прав людини, зокрема побудові правової держави, свободі віросповідання, засобів масової інформації, правам жінок і дітей, поліпшенню ситуації у розвитку національних меншин, поширенню неформальної освіти, інтерактивних та ігрових методик навчання, обміну інформацією, досвідом.

Діяльність організації направлена на  розбудову та налагодження тісної співпраці між неурядовими організаціями, державним сектором та бізнесом на регіональному та місцевому рівні, встановлення діалогу між урядом та громадянським суспільством.
Демократична дія проводить теоретичні та науково-практичні конференції, робочі столи і семінари, тренінги, прес-конференції, Інтернет – проекти, сприяє створенню та розповсюдженню друкованої продукції інформаційно-аналітичного змісту, проводить незалежні громадські соціологічні опитування та дослідження, встановлює і підтримує міжнародні контакти.

Основний вектор спрямованості нашої активності – це регіони України. ГО “Всеукраїнська Демократична дія” проводить круглі столи, семінари, конференції в усіх обласних центрах України та місті Севастополі.

У заходах, які реалізовує ГО “Всеукраїнська Демократична дія”, беруть участь представники Міністерства закордонних справ України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  Міністерства оборони України, Ради національної безпеки і оборони,  обласних державних адміністрацій, представники дипломатичних місії та міжнародних організацій акредитованих в Україні, відомі політики та громадські діячі.

Демократична дія багато уваги приділяє темам національної безпеки України, а також інтеграції України в структури європейської та світової безпеки. Представники Демократичної дії переконані, що співпраця з країнами НАТО у військовій сфері сприятиме і політичній та економічній співпраці, що в цілому збільшить демократизацію суспільства.

Важливими для Демократичної дії є теми економічного розвитку України, прав людини, протидії корупції, пошук національної української культурологічної ідентичності. Члени Демократичної дії протягом усього періоду функціонування організації налагоджували та розвивали відносини з провідними українськими та закордонними громадськими організаціями, аналітичними центрами, мас-медіа. Демократична дія постійно розширює співробітництво з місцевими і міжнародними партнерами.

Scroll Up